Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, yaklaşık iki bin taşınır eserden oluşan koleksiyonunun ve diğer özel koleksiyonlarda bulunan eserlerin  kamuya açılması ve izleyiciyle paylaşılması düşüncesiyle yola çıkmış, çağdaş müzecilik anlayışını benimsemiş bir kurumdur.

Müzenin misyonu, coğrafyamızın kültürel mirasının korunmasının yanı sıra, koleksiyonunu izleyicisine alışılagelmiş sergileme yöntemlerinden farklı şekillerde sunarak, objelerin estetik değerlerinin de öne çıkmasını sağlamaktadır.

Eserleri bir olay örgüsü ile biraraya getiren müze, ziyaretçinin eski çağlardan günümüze kalmış olan mirası, güncel yaşamın unsurlarıyla ilişkilendirmesini kuvvetlendirmeyi amaçlar.

Sürekli ve süreli sergileriyle müze, sadece arkeolojik eserlerin toplandığı, korunduğu ve sergilendiği anıtsal bir mekan olmanın yanı sıra, içinde bulunduğu toplumun kültürüyle etkileşimini sağlarken aynı zamanda müzik dinletilerine de ev sahipliği yaparak çok amaçlı bir mekana dönüşür.

Müze, bu misyonu doğrultusunda, izleyicisi ile doğru etkileşimi yaratmak ve sürdürmek için aktif eğitim programları geliştirir.